قوانین سامانه پستکس

                                         *قوانین استفاده از سامانه*    

 

زمان بندی جمع آوری سفارش هایی که درخواست آنها تا قبل از ساعت 12 ظهر  باشد همان روز و زمان جمع آوری سفارشاتی که پس از ساعت 12 ظهر ثبت شوند، در اولین روز کاری بعد از ثبت سفارش خواهد بود .

 

 

 قوانین اجرایی

1.        تعهد می نمایم که وزن و محتوای بسته رابدرستی به دقت وصداقت اعلام نمایم.اگر چنانچه وزن اعلام شده مغایر با وزن واقعی باشد (که این مورد در واحد تجزیه و مبادلات مشخص میگردد)،سفارشکنسلخواهد شد و مسئولیت تاخیر در ارسال، هزینه سفارش مجدد و یا هرگونه خسارت ناشی از این امر به عهده اینجانب خواهد بود.

2.       تعهد مینمایم که آدرس گیرنده را در سیستم به درستی اعلام نمایم تا موجب برگشتی سفارش و یا هزینه های نگهداری درباجه معطله نگردد.

3.      تعهد می نمایم هماهنگی لازم را با گیرند هبرای اخذ مرسولهای که در باجه معطله می باشد  بنمایم.

4.       تعهد می نمایم آدرس فرستنده اعم از استان، شهر و منطقه را صحیح انتخاب نمایم و چنانچه این امر به درستی صورت نگیرد مسئولیت ناشی از تاخیر در جمع آوری و یا کنسلی سفارش به عهده اینجانب خواهد بود.

5.      تعهد مینمایم از شنبه تا چهارشنبه، جهت تحویل مرسوله به جمع آورتا ساعت 18 و پنج شنبه تا ساعت 15 در محل اظهار شده ثبت سفارش (آدرس فرستنده)حضورداشته باشم و درصورت عدم حضور، این امر به منزله لغو سفارش است و هیچ مبلغی از بابت سفارش لغو شده  مسترد نخواهد شد و همچنین تعهد می نمایم هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهم داشت.

6.       مجددا اعلام میدارم که قبول دارم کلیه سفارشات ثبت شده در روز جمعه و ایام تعطیل در اولین روز کاری بعد از ثبت سفارش  جمع آوری خواهد شد و در این خصوص هیچ اعتراضی نخواهم داشت.

7.      تعهد می نمایم هر گونه شکایت در خصوص خسارت وارده بههرمرسوله ای  را صرفا ظرف 24 ساعت پس از سفارش از و عدم پذیرش آن مرسوله اعلام دارم و در غیر این صورت هیچ گونه اعتراضی نخواهم داشت  ضمنا تعهد بیمه مرسوله تا لحظه تحویل آن به گیرنده اعتبار خواهد داشت.

8.      تعهد مینمایم که کالای  فاسدشدنی،ممنوعات پستی و قاچاق، وزن بیش از 30 کیلو، مایعات و ابعاد بیش  از 1 متر  در مرسوله پستی قرار ندهم و مندرجات بند ممنوعات پستی را رعایت نمایم .

9.       تعهد مینمایم که کالای شکستنی ارسال ننمایم مگر آنکه کلیه ضوابط بسته بندی رارعایت نموده باشم، که در صورت عدم رعایت ضابطه فوق و بروز خسارت، هیچ اعتراضی نخواهم داشت و مسئولیت محتوای کلیه کالاهای مندرج در بسته به عهده اینجانب می باشد.

10.     تعهد مینمایم فایلPDF سفارش خود را که حاوی کد رهگیری می باشد  را پرینت و بر روی  بسته الصاق نمایم و حتما آنرا امضا کنم و سپس  نسخه دیگر را به امضای جمع آو ربرسانم و به عنوان رسید نزد خود نگهدارم.. ضمنا کلیه قوانین پستی را در خصوص محتوای بسته پستی رعایت نمایم و اگر خلاف این امر را انجام دهم کلیه مسئولیتهای ناشی از خسارت و غیرهبه عهده اینجانب میباشد  و اگر چنانچه به پرینتر دسترسی نداشته باشم، آدرس فرستنده، گیرنده و شماره سفارش را بر روی بسته بندی مرسوله با ماژیک درج  بنمایم.

11.تعهد مینمایم کلمه کاربری و رمز عبورم فرد دیگری استفاده نخواهد کرد که در غیر این صورت کلیه مسئولیتها و تعهدات مندرج در بندهای این تعهدنامه  به عهده اینجانب خواهد بود.

12.    تعهد می نمایم کلیه موارد لازم در مورد بسته بندی صحیح و عدل بندی را با هزینه خودم انجام دهم تابسته در زمان حمل پاره نشود و چنانچه مرسوله ام به بسته بندی مجدد نیاز داشت هزینه آن را طبق نظرکارشناس بپردازم یا مبلغ بسته بندی از

حساب کیف پول اینجانب  اتوماتیک کسر گردد.

13.   روند کاری سامانه  بدین گونه است که سفارش هایی که تا قبل از ساعت 12 در پیش کرایه و ساعت 7 در پس کرایه و COD ثبت می گردند همان روز به فعال پستی یا کالارسان، جهت جمع آوری ارجاع  و تا ساعت 18 جمع آوری از محل ثبت شده برای فرستنده جمع آوری گردد که اینجانب تعهد می نمایم در صورت 24 ساعت تاخیر در جمع آوری حق هرگونه اعتراض نسبت به جمع آوری کالا را از خود سلب نموده ام.

14.        متعهد و مطلع هستم که جمعآوری بارها، از درب منزل یا محل کار انجام میشود و روند دریافت آن به گونه ای استکه بار باید  به جمع آور  محترم، در محل درب ورودی ساختمان تحویل داده شود و در صورت نیاز به رویت محتویات مرسوله امکان

بازدید آن فراهم گردد.

15.   تعهد مینمایم چنانچه از درج  امضا در بخش امضای مشتری  در فاکتور خودداری نمایم (که بصورت اتوماتیک پس از ثبت سفارش دانلود و در اختیارم قرار گرفت) حق هرگونه اعتراضی را نسبت به دریافت غرامت ناشی از خسارت یا فقدان مرسوله را از خود سلب می نمایم.این موارد یکبار دیگر در زمان پرداخت مبلغ هزینه ارسال بصورت الکترونیک به تایید اینجانب رسیده است (در زمان پرداخت،تایید نمودم که قوانین را خواندم و قبول دارم).

16.    تعهد می نمایم اگر شرکت پستی به هر علتی از حمل بسته اینجانب خودداری کرد حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نمایم و اجازه شکایت در این خصوص را نخواهم داشت.

17.   جهت اطلاع از روند پرداخت حق مقر نیز به بخش دستورالعمل مندرج در سایت مراجعه نمایید .

 

قوانین مالی

1.        کنسلی سفارش

1-1)            می پذیرم در صورت ثبت سفارش از طریق شرکت ملی پست، چنانچه درخواست کنسلی سفارش را داشته باشم هیچ مبلغی عودت داده نخواهد شد

1-2)           می پذیرم چنانچه در زمان تحویل مرسولات، بسته ای تحویل داده نشود، به منزله کنسل شدن مرسوله می باشد.

1-3)          تعهد می نمایم و می پذیرم چنانچه مرسوله از سامانه غیرپستی باشد، تا قبل از جمع آوری قابل کنسل کردن بوده و چنانچه برای جمع آوری مراجعه شود یا اینکه جمع آوری انجام شود برای کنسلی هیچ وجهی مسترد نخواهد شد.

2.       مدت زمان ارسال بسته طبق SLA  مندرج در توضیحات هر فعال پستی قید گردیده. بارهایی که مدت زمان ارسال  بیش از زمان مندرج در جدول SLAارسال و تحویل شوند مشمول غرامت  تاخیر در ارسال خواهند شد که می بایستی از طریق eop.post.ir ثبت گردد.

3.      برای استفاده از سرویس پس کرایه یا COD مبلغ 1،500،000 ريال داخل کیف پول بلوکه خواهد شد. درصورت کنسل کردن فعالیت و اکانت پس کرایه، مشتری میباستی از مبلغ برای ثبت سفارش پیش کرایه استفاده کند.

 

 

 

 

           

تعهدات بیمه ای

 

1.           در صورت آسیب دیدن مرسوله، گیرنده موظف است از پذیرش مرسوله خوداری نماید و مورد را در کمتر از 2۴ساعت به مرکز پشتیبانی سامانه ، اعلام نماید تا پس از اعلام نظر کارشناسی مبنی بر بروز خسارت، پرداخت غرامت صورت پذیرد، در غیر این صورت سامانه  هیچگونه تعهدی در قبال مرسوله آسیب دیده نخواهد داشت .

2.          در صورت دست دوم بودن کالا، قیمت کالای نو مشابه پس از برآورد  معادل 50% قیمت کالای نو تا سقف بیمه درخواست شده پرداخت میشود.

3.      در زمان درخواست غرامت برای مرسولات ثبت شده با سرویس شرکت ملی پست ، می بایستی  مشخصات کارت ملی متقاضی غرامت (تصویر کارت ملی)، آدرس و شماره حساب در بخش مشخصات متقاضی غرامت   در لینک eop.post.ir درج گردد.

 

                     ممنوعات پستی

 

 

    ممنوعات پستی به شرح ذیل میباشند: مایعات در ظروف شیشه ای، مرسولات شکستنی، تجهیزات ماهواره، فیلترشکن ها، دارو ، مشروبات الکی و مواد مخدر، تجهیزات نظامی، لوازم جنسی، مواد محترقه، اسکریپت های غیرمجاز، لوازم قمار، تجهیزات مخابراتی غیرمجاز، تجهیزات جاسوسی، اقلام مستهجن ، فالگیری و رمالی، پول نقد، چک، سفته ، اوراق بهادار  و جواهرات، فرش،

    و همچنین در ارسال به سایر کشورها هم پس از دریافت مرسوله توسط فعال پستی به شما اعلام خواهد شد که مرسوله جزء  ممنوعات پستی به کشور مقصد مورد نظرشما هست یا خیر.